Tipografi Nedir?

06 Şubat 2018
Kelime kökeni bakımından Yunancaya dayanan tipografi, typos ve graphia sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Typos biçim anlamına gelirken graphia ise yazmak anlamına gelmektedir. Biçime uygun yazmak olarak kelimenin kökenanlamını açıklayabiliriz.

Tipografinin Kapsamları

Yazılı ve görsel alanlarda son derece önemli bir yer tutan tipografi pazarlama, reklamcılık ve internet dünyasında da oldukça değerlidir. Bu bağlamda tipografinin kapsamları arasında yazı tipi seçimini, yazı karakteri boyutunu, harfler arası boşlukları ve yerleşimi sayabiliriz. Sayfalara kattığı sanatsal görsellikle kullanıcı deneyimini geliştirmeye yardımcı olan tipografi sayesinde sitede geçirilen süre arttırılmaktadır. Sitenin, ziyaretçiler üzerinde bıraktığı izlenimse daha kolay hatırlanmayı ve tekrar ziyaret edilme sıklığını arttırmaktadır.
Tipografi Seçimi
Tipografiye hakim olmak ve tipografiyi doğru kullanmak için tasarım yapılan web sitesinin bulunduğu sektörü, hedef kitlesini, marka vaadini ve marka kimliğini göz önüne alarak tercihlerde bulunulmalıdır. Örneğin kurumsal ve resmi bir marka için comic sans yazı tipinin seçildiği bir tipografi tercih etmek büyük bir hataya neden olacaktır. Bu yazı tipi eğlenceli, canlı, resmiyeti çok fazla öne çıkarmaya çalışmayan bir markaya daha uygun düşecektir.

İçeriği Görünür Kılmak

Bir web sitesinin olmazsa olmaz öğelerinden olan içerikler doğru ve etkili tipografi kullanımıyla öne çıkarılabilmekte, görünür kılınabilmektedir. Göze hoş gelen, estetik algıyı çeken tipografiye sahip içeriklerin kullanıcıları memnun etme oranı çok daha yüksek olacaktır. Web alemindeki tüm içeriklerin %90'ından fazlasının yazılı olarak var olduğu göz önüne alınırsa bir web sitesi için tipografinin ne derece önem taşıdığı çok daha iyi anlaşılabilecektir.

İzlenimden Gelen Aşinalık

Belli yazı biçimleri belli alanları çağrıştırmaktadır. Adeta o alanla özdeşleşmiş hale gelen yazı tipleri bulunmaktadır. İzmir web tasarımı yapılan markanın yer aldığı sektör göz önüne alınarak kullanıcılara doğru izlenimi bırakabilmek adına tipografi çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Özdeşleşme

Bazı tipografi kullanımları bazı markalarla adeta özdeşleşmiştir. O yazı tipiyle o marka aklımızda birlikte var olmuştur. Tıpkı, bir insanı tanırken önce onun yüzünü tanımamız gibi. Markalar ve tipografi konusunun ne kadar etkileyici bir birlikteliğe sahip olduğunu anlamak için sevdiğiniz bir markanın logosundaki ve sloganındaki yazı tipini değiştirip ona yeniden bakmanız yeterli olacaktır.
X

İletişim Formu

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.